card

БИДНИЙ ТУХАЙ

Бид 2003 оноос хойш төвийн шугамд холбогдоогүй айл өрх, албан байгууллагын инженерингийн шийдэл болох ХАС, УХАТ чиглэлээр салбартаа анхдагч бөгөөд тэргүүлэгч байгууллага юм.

 

Бид аймгийн дэд бүтцээс амины орон сууц хүртэл бүх төрлийн төслийг амжилттай гүйцэтгэсэн олон туршлага байгаа бөгөөд ашиглалт, үйлчилгээгээ орхигдуулахгүй байнгын сайжруулалт хийдэг.

Салбартаа хувь нэмэр оруулж хэрэгжүүлж буй төслүүддээ байнгын шинэ технологи нэтврүүлэхийг зорьдог.

Алсын хараа, Эрхэм зорилго

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

- Багийн ажиллагааг дээдлэнэ
- Санаачлага, манлайллыг урамшуулдаг байх
- Бүтээлч байх орчинг үүсгэх
- Эрүүл амьдралын хэв маягийг дээдлэнэ
- Ёс зүйтэй хамт олон байхыг дээдлэнэ
- Сэтгэл ханамжийг хэмжиж дээшлүүлэхэд ямагт анхаарах
- Хэрэглэгчдийн шаардлагыг үргэлж тодорхойлох
- Хэрэглэгчидэд зөв шийдвэр гаргахад туслах
- Байгаль орчинд ээлтэй бүтгээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүхэд зорих
- Дахин ашиглалт, сэргээгдэх эрчим хүчний нийлүүлэлтийг ихэсгэх
- Ашиглалт, үйлчилгээ дахин давтагддаг байх

 

Зөв технологи Тогтвортой хөгжил

Бусад мэдээ
Бусад төслүүд