card

БИДНИЙ ТУХАЙ

 

Бид 2003 оноос хойш төвийн шугамд холбогдоогүй айл өрх, албан байгууллагын инженерингийн шийдэл болох ХАС, УХАТ чиглэлээр салбартаа анхдагч бөгөөд тэргүүлэгч байгууллага юм.


 

Бид аймгийн дэд бүтцээс амины орон сууц хүртэл бүх төрлийн төслийг амжилттай гүйцэтгэсэн олон туршлага байгаа бөгөөд ашиглалт, үйлчилгээгээ орхигдуулахгүй байнгын сайжруулалт хийдэг. Салбартаа хувь нэмэр оруулж хэрэгжүүлж буй төслүүддээ байнгын шинэ технологи нэтврүүлэхийг зорьдог.

Алсын хараа, Эрхэм зорилго

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Зөв технологи Тогтвортой хөгжил

Бусад мэдээ
Бусад төслүүд