card

Хэрэгжүүлж байсан томоохон төслүүд

Бид Монгол улсын 21 аймагт төвийн шугамд холбогдоогүй ямар ч барилга байгууламж дээр шийдэл гарган ажилладаг. УХАТ, ХАС, дулаан хангамжийн чиглэлээр 20 жилийн турш ажиллаж байна.

2022 Төсөл

2021 Төсөл

2020 Төсөл

2019 Төсөл

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөр

Аюулгүй ажиллагаа

Бид 2003 оноос хойш нийт 100,000 цаг ХАБЭА ажиллагааг тогтмол хэрэгжүүлж явжээ.

Аюулгүй ажиллагаа