card

Төслүүд

Аюулгүй ажиллагаа

Бид 2003 оноос хойш нийт 100,000 цаг ХАБЭА ажиллагааг тогтмол хэрэгжүүлж явжээ.

Аюулгүй ажиллагаа
Мэргэжлийн баг хамт олон

Мэргэжлийн баг хамт олон

ХАС, УХАТ чиглэлийн салбарын 10+ мэргэшсэн инженерээс гадна 40+ гаруй техникч ажилчидтай мэргэжлийн баг хамт олон.