“Газрын тос боловсруулах үйлдвэр” - ийн технологийн бус 11 барилга ХАС

ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Нэр:  “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр” - ийн технологийн бус барилгуудын халаалт, агаар сэлгэлтийн угсралтын ажил                                                

Байршил: Дорноговь аймаг Алтанширээ сум Сайншанд хот Газрын тос боловсруулах үйлдвэр         

Захиалагч: JMC Projects Mongolia LLC / India/ 

Ажлын хэмжээ: 12000м2 9ш барилгын Цахилгаан халаалт, Агаар сэлгэлтийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, угсралтын ажил

Эхлэх хугацаа:   2022.06.14

Дуусах хугацаа: 2022.12.01

Төслийн удирдагч: Б. Нямсүрэн

Төслийн инженер:  Н. Банзрагч