card
Төмөр
Амины Орон Сууцанд Гадна бохир усны шийдэл

Амины Орон Сууцанд Гадна бохир усны шийдэл

Бохир ус амины орон сууцны бохир усны асуудлыг шийдэх хэд хэдэн шийдэл байдаг. Үүнд септик систем, бага оврын цэвэрлэх байгууламж мөн нөөцлөн цуглуулаад машинаар соруулж зайлуулах аргууд байж болно.

Дэлгэрэнгүй