Говь-алтай, Жаргалан сум ЕБС, Цэцэрлэгийн гадна бохир

ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Нэр:  ЕБС, Цэцэрлэгийн эко ариун цэвэр байгууламжийн Септик системийн ажил

Байршил: Говь-алтай аймгийн Жаргалан сум

Захиалагч: БСШУЯ-ны захиалгаар

Ажлын хэмжээ: 4м3 бохир усыг цэвэршүүлэх

Эхлэх хугацаа:  2021

Дуусах хугацаа: 2021

Төслийн удирдагч: Б.Баасансүрэн

Төслийн инженер: Н.Банзрагч