card
НИЙТЛЭЛ:

НИЙТЛЭЛ: "Бохир ус

Бохир ус амины орон сууцны бохир усны асуудлыг шийдэх хэд хэдэн шийдэл байдаг. Үүнд септик систем, бага оврын цэвэрлэх байгууламж мөн нөөцлөн цуглуулаад машинаар соруулж зайлуулах аргууд байж болно.

Дэлгэрэнгүй