ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Нэр: CU-ийн үйлдвэрийн байрны гадна дулааны шугам угсралтын ажил.  

Байршил: Улаанбаатар хот Налайх дүүрэг, Хонхор

Захиалагч: “Премиум Прожектс” ХХК

Ажлын хэмжээ: 600м гадна дулааны шугам угсралтын ажил

Эхлэх хугацаа: 2022/08/30

Дуусах хугацаа: 2022/09/18

Төслийн удирдагч: Б. Баасансүрэн

Төслийн инженер:  Г. Алтанхуяг