"Атмор" ХХК нь Expo Mongolia компанийн зохион байгуулдаг "Build Mongolia 2023" үзэсгэлэнд Барилгын форумыг хамтран зохион байгууллаа. 

 

Барилгын форумд салбарт тулгамдаж буй асуудлууд болон боломжуудыг талаар хэлэлцүүлгүүд явагдлаа.

 

"Атмор" ХХК-ийн нийлүүлэгч Brugg Pipes компанийн Азийн борлуулалтын захирал L. Jarek шинэ технологи болох урьдчилсан дулаалгатай уян шугам хоолойны талаар илтгэл тавив.