Оюу Толгой ил уурхайн бойлер шинэчлэх ажил

ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Нэр: Оюу Толгой ил уурхайн бойлер шинэчлэх ажил

Байршил: Өмнөговь аймаг Цогт цэций сум Оюутолгой уурхай

Захиалагч: Оюутолгой ХХК

Ажлын хэмжээ: 350кВт хүчин чадалтай 2ш нийт 700кВт цахилгаан бойлер нийлүүлэх, суурьлуулах, туршилт тохируулга хийх.

1-р шат цахилгаан зуух нийлүүлэх.

         Эхлэх хугацаа: 2021.10.20

         Дуусах хугацаа: 2022.02.01

2-р шат цахилгаан зуухыг суурьлуулах, туршилт тохируулга хийх.

        Эхлэх хугацаа:   2022.09.15

        Дуусах хугацаа: 2022.11.01

Төслийн удирдагч: Б. Баасансүрэн

Төслийн инженер:  Б. Мандал