card

ТӨСЛҮҮД

Говь-алтай аймаг Жаргалан сум ЕБС- ЦЭЦЭРЛЭГ- ийн бохир усны септик систем /2021 он/

Говь-алтай аймгийн Жаргалан сумын ЕБС болон цэцэрлэгийн эко ариун цэврийн байгууламжийн Септик системийг угсарч хүлээлгэн өглөө.

Төслийн менежертэй холбогдох