Батсүмбэр сум ЕБС-ийн гадна бохир

ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Нэр:  ЕБС, Цэцэрлэгийн эко ариун цэвэр байгууламжийн Септик системийн ажил

Байршил: Төв аймгийн Батсүмбэр сум

Захиалагч: БСШУЯ-ны захиалгаар

Ажлын хэмжээ: 4м3 бохир усыг цэвэршүүлэх

Эхлэх хугацаа:  2020

Дуусах хугацаа: 2020

Төслийн удирдагч: Б.Баасансүрэн

Төслийн инженер: Н.Банзрагч