ГАЧУУРТАД ЖУУЛЧНЫ БААЗ /2020 ОН/

Скудо Таур ХХК-ний захиалгаар 20 тн багтаамжтай өдөрт 7 тн саарал усыг хөрсөнд шингээх хүчин чадалтай Септик системийн ажил.