ГОВЬХАНГАЙ МЕБЕЛЬ ХХК-НИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН СЕПТИК СИСТЕМ /2019 ОН/

Говьхангай мебель ХХК-ний захиалгаар Мебелийн тавилгын үйлдвэрт 3тн, 10тн, 20тн, 20тн нийт 53тн хүчин чадалтай септик систем угсралт суурьлуулалтын ажил.