ДЭЛБЭЭ ЦЭЦЭРЛЭГ БОХИРЫН СИСТЕМ /2019 ОН/

Хүүхдийн эрхийн конвенцийн тогтвортой хөгжлийн дэлхийн зорилгуудын 6-р хэсэгт "ХҮҮХЭД БАТАЛГААТ УНДНЫ УС, АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖААР ХАНГАГДАХ" гэж заасан байдаг бөгдөө энэ зорилгын хүрээнд манай компани ДЭЛБЭЭ ЦЭЦЭРЛЭГТ 10тн септик систем суурьлуулалтыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.