Нутгийн шийдэл ТББ 2018 онд зохион байгуулсан тус аянд АТМОР ХХК оролцож Улаанбаатар хот төдийгүй 21 аймгаар аялж иргэдэд Бохироо хэрхэн шийдэх талаар сургалтыг тавьж олон зуун хүнд инженерийн мэдлэг олголоо