card

Урьдчилсан дулаалгатай уян хоолой, Calpex-DUO, Brugg Pipes

Бэлэн байхгүй

The patented CALPEX PUR-KING DUO with two PEX-a carrier pipes is a flexible, continuous and self-compensating low-temperature pipe system boasting the world’s best lambda value of 0.0199 W/m*K.

 

Тоо

Үнийн санал


  • Өөр дээрээ компенсац авах
  • Дэлхийд хамгийн өндөр дулааны эсэргүүцлийн үзүүлэлттэй
  • Уян тул тээвэрлэх, төлөвлөхөд хялбар
  • Дулааны худаг, сувагчилал хийх шаардлагагүй
  • Суурилуулахад хялбар
  • Эрчим хүчний маш өндөр хэмнэлт
  • Ашиглалтын хугацаа хамгийн багадаа 30 жил

Бүтээгдэхүүний каталог:

https://www.bruggpipes.com/fileadmin/user_upload/downloads_en/startseite/produkte/nah-und-fernwaerme/calpex-pur-king/dokumentation/brugg-rohrsysteme-calpex-prospekt_sep_en.pdf

Техникийн үзүүлэлтийн каталог:

https://www.bruggpipes.com/fileadmin/user_upload/downloads_en/CPX_GB_10mrz23.pdf