card

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

Саруулсайхан овогтой Цэнгүүн

Саруулсайхан овогтой Цэнгүүн

ТУЗ-ийн дарга

Булган овогтой Гантулга

Булган овогтой Гантулга

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Бадарч овогтой Эрдэнэсүрэн

Бадарч овогтой Эрдэнэсүрэн

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Нацагдорж овогтой Өнөрбаясгалан

Нацагдорж овогтой Өнөрбаясгалан

ТУЗ-ийн гишүүн

Сэрээнэндорж овогтой Нямдолгор

Сэрээнэндорж овогтой Нямдолгор

ТУЗ-ийн гишүүн