Хэрэглээний халуун хүйтэн ус

Хэрэглээний халуун хүйтэн ус

Дотоод бүрэн монтаж хийж халуун хүйтэн усны системийг шийднэ. Та халуун хүйтэн усны системээ шийдэхдээ эхлээд усан хангамжаа худгаас эсвэл зөөврөөр шийдэх эсэхээ тодорхойлох шаардлагатай. Зориулалтын нөөцийн саванд хэрэглээний усыг тасалгааны температурт хадгалаж ус халаах төхөөрөмжүүдээр дамжүүлж халаадаг. Таны байшингийн цахилгааны эх үүсвэрийн хүчин чадлаас шалтгаалж тохирох төхөөрөмжийг суурилуулж өгнө. Түүнчлэн хэрэглээний халуун хүйтэн усны системийг суурилуулахад өдөрт хэрэглэх усны хэмжээ буюу ам бүлийн тооноос шалтгаалж инженерийн шийдэл гардаг.

Хамтарч ажиллах

Цаг захиалах

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу мэдээллийг утсаар болон имэйлээр тантай холбогдож өгөх тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү