card

Хэрэглээний халуун, хүйтэн ус

2003 оноос хойш анхны агшин зуурын ус халаагчийг нэвтрүүлсэн.

2006 оноос хойш 300-1000 литрийн цэвэр усны нөөцийн сав үйлдвэрлэж байна.